ขาย&ติดตั้ง แอร์ต่อท่อลม มิตซูบิชิ

หมวดแอร์แบบ ต่อท่อลม (Ducted Type)

ราคาแอร์ 4 ทิศทาง / แอร์เป่าลม 4 ทิศทาง/ แอร์ CASSETTE 4 WAYS DAIKIN

 

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมสั้น ไดกิ้น รุ่น  FDBNQ_MV2S R-410A ( รีโมทแบบมีสาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDA-01 FDBNQ13MV2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 29,104 บาท -10,724 บาท 18,380 บาท
DDA-02 FDBNQ18MV2S-WD 18,000 18-24 ตรม. 34,775 บาท -12,805 บาท 21,970 บาท
DDA-03 FDBNQ24MV2S-WD 24,000 24-32 ตรม. 41,944 บาท -15,454 บาท 26,490 บาท
DDA-04 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 58,743 บาท -22,453 บาท 36,290 บาท
DDA-05 FDBNQ33MV2S(Y2S)-WD 33,000 33-44 ตรม. 65,056 บาท -24,866 บาท 40,190 บาท
DDA-06 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 71,476 บาท -27,316 บาท 44,160 บาท
DDA-07 FDBNQ42MV2S-WD 42000 42-56 ตรม. 75,007 บาท -28,667 บาท  46,340 บาท 
DDA-08 FDBNQ48MV2S-WD 48000 48-64 ตรม. 89,559 บาท  -34,229 บาท  55,330 บาท 

 *ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า:      (MV2S=220V/MY2S=380V)

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมสั้น ไดกิ้น รุ่น  FDBNQ_MV2S R-410A ( รีโมทแบบไร้สาย)  

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDB-01 FDBNQ13MV2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 30,709 บาท -10,869 บาท 19,840 บาท
DDB-02 FDBNQ18MV2S-LD 18,000 18-24 ตรม. 36,380 บาท -12,880 บาท 23,500 บาท
DDB-03 FDBNQ24MV2S-LD 24,000 24-32 ตรม. 43,549 บาท -16,049 บาท 27,500 บาท
DDB-04 FDBNQ30MV2S(Y2S)-LD 30,000 30-40 ตรม. 60,348 บาท -23,058 บาท 37,290 บาท
DDB-05 FDBNQ33MV2S(Y2S)-LD 33,000 33-44 ตรม. 66,661 บาท -25,481 บาท 41,180 บาท
DDB-06 FDBNQ36MV2S(Y2S)-LD 36,000 36-48 ตรม. 73,081 บาท -27,931 บาท 45,150 บาท
DDB-07 FDBNQ42MV2S-LD 42000 42-56 ตรม. 76,612 บาท -29,272 บาท  47,340 บาท 
DDB-08 FDBNQ48MV2S-LD 48000 48-64 ตรม. 91,164 บาท  -34,844 บาท  56,320 บาท 

 *ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า


หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FDMNQ_MV2S R-410A( รีโมทแบบมีสาย)

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDC-01 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 58,957 บาท -22,537 บาท 36,420 บาท
DDC-02 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 72,225 บาท -28,085 บาท 44,140 บาท
DDC-03 FDBNQ42MV2S-WD 42,000 42-56 ตรม. 76,184 บาท -29,614 บาท 46,570 บาท
DDC-04 FDBNQ48MV2S-WD 48,000 48-64 ตรม. 91,164 บาท -35,454 บาท 55,710 บาท
DDC-05 FDMNQ55DXY1S-WD 55,000 55-73 ตรม. 106,893 บาท -41,563 บาท 65,330 บาท

 *ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า:      (MV2S=220V/MY2S=380V)

 

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FDMNQ_MV2S R-410A( รีโมทแบบไร้สาย) 
รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDD-01 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 60,562 บาท -23,142 บาท 37,420 บาท
DDD-02 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 73,937 บาท -28,747 บาท 45,190 บาท
DDD-03 FDBNQ42MV2S-WD 42,000 42-56 ตรม. 77,789 บาท -30,249 บาท 47,540 บาท
DDC-04 FDBNQ48MV2S-WD 48,000 48-64 ตรม. 92,769 บาท -36,069 บาท 56,700 บาท
DDD-05 FDMNQ55DXY1S-WD 55,000 55-73 ตรม. 108,498 บาท -42,188 บาท 66,310 บาท

 

หมวดราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FBQ_EV2S R-410A INV.( รีโมทแบบมีสาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDE-01 FBQ13EV2S-WD #5 13,040 13-17 ตรม. 43,228 บาท -15,928 บาท 27,300 บาท
DDE-02 FBQ18EV2S-WD #5 18,010 18-24 ตรม. 52,430 บาท -19,310 บาท 33,120 บาท
DDE-03 FBQ24EV2S-WD #5 24,010 24-32 ตรม. 56,496 บาท -20,816 บาท 35,680 บาท
DDE-04 FBQ30EV2S(Y2S)-WD #5 30,900 31-41 ตรม. 65,163 บาท -24,903 บาท 40,260 บาท
DDE-05 FBQ36EV2S(Y2S)-WD #5 36,170 36-48 ตรม. 88,382 บาท -34,372 บาท 54,010 บาท
DDE-06 FBQ42EV2S-WD #5 42,000 42-56 ตรม. 90,415 บาท -35,165 บาท  55,250 บาท
DDE-07 FBQ48EV2S-WD #5 48,000 48-64 ตรม. 108,605 บาท  -42,225 บาท  66,380 บาท

 หมวดราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FBQ_EV2S R-410A INV.( รีโมท ไร้สาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเครื่อง
DDF-01 FBQ13EV2S-WD #5 13,040 13-17 ตรม. 46,117 บาท -16,987 บาท 29,130 บาท
DDF-02 FBQ18EV2S-WD #5 18,010 18-24 ตรม. 55,319 บาท -20,379 บาท 34,940 บาท
DDF-03 FBQ24EV2S-WD #5 24,010 24-32 ตรม. 59,385 บาท -21,885 บาท 37,500 บาท
DDF-04 FBQ30EV2S(Y2S)-WD #5 30,900 31-41 ตรม. 68,052 บาท -25,072 บาท 42,980 บาท
DDF-05 FBQ36EV2S(Y2S)-WD #5 36,170 36-48 ตรม. 91,271 บาท -35,491 บาท 55,780 บาท
DDF-06 FBQ42EV2S-WD #5 42,000 42-56 ตรม. 93,304 บาท -36,274 บาท  57,030 บาท
DDF-07 FBQ48EV2S-WD #5 48,000 48-64 ตรม. 111,494 บาท  -43,344 บาท  68,150 บาท


*ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

 

  **ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

 


 
 

 

 

 

"เรารับให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งแอร์ แบบต่อท่อลม งานระบบปรับอากาศสำหรับอาคารทุกแบบขนาดเล็ก ขนาด กลาง-ใหญ่ โดยวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านระบบปรับอากาศกว่า 20 ปี  พร้อมสำรวจหน้างาน ประเมินราคา เปรียบเทียบความคุ้มค่าการลงทุน

 

 

 

meta keywords : รับติดตั้งแอร์ท่อลม,รับติดตั้งแอร์ท่อลมราคาถูก,ราคาแอร์ท่อลม,ราคาแอร์คอยล์เปลือย,แอร์ต่อท่อลม,แอร์ duct type,แอร์ต่อท่อลมยี่ห้อไหนดี? ราคาแอร์ท่อลม ไดกิ้น?,ราคาแอร์ท่อลม daikin ?,ราคาแอร์ต่อท่อลม มิตซูบิชิ แอร์ท่อลม ไดกิ้น ราคา,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม carrier,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม ยอร์ค,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม YORK,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม TRANE,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม เทรน,ราคาแอร์ท่อลม 18000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 24000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 48000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 60000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 100000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 200000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 300000 btu,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม เทรน,ราคาแอร์ท่อลม 18000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 24000 btu ไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 48000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 60000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 100000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 200000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 300000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 48000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 60000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 100000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 200000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 300000 btu,

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©