จำหน่าย&ติดตั้ง แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลม รุ่นอินเวอร์เตอร์  XPOWER INVERTER SERIES R-410A  

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคารวมติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ ราคาโปรโมชั่น
CDA-01 38TSV0131A1/42TSV0132BP 13,500 14-18 ตรม. 17.09 50,441 บาท -16,251 บาท 34,300 บาท
CDA-02 38TSV0181A1/42TSV0182BP 16,518 18-24 ตรม. 17.13 54,876 บาท -17,276 บาท 37,600 บาท
CDA-03 38TSV0241A1/42TSV0242BP 21,380 24-32 ตรม. 18.36
62,245 บาท -19,645 บาท 42,600 บาท
CDA-04 38TSV0361A1/42TSV0362BP 35,500 34-45 ตรม. 15.32 82,208 บาท -26,508 บาท 55,700 บาท
CDA-05 38TSV0361A3/42TSV0362BP 35,500 34-45 ตรม. 15.32 82,208 บาท -26,508 บาท 55,700 บาท
CDA-06 38TSV0401A1/42TSV0402BP 42,600 40-53 ตรม. 14.66 91,868 บาท -29,768 บาท 62,100 บาท
CDA-07 38TSV0401A3/42TSV0402BP 42,600 38-50 ตรม. 15.04 91,868 บาท -29,768 บาท 62,100 บาท


 
 *ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)
6.รับประกัน compreesor 7 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี


 
 

 


 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META KEYWORD : แอร์ต่อท่อลม ราคา แอร์ต่อท่อลม แอร์ต่อท่อลม ราคาถูก แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier ราคา แอร์ 36000 btu เบอร์ 5 แอร์ต่อท่อลมยี่ห้อไหนดี แอร์ต่อท่อลม 24000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลม pantip ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu แอร์ ceiling type ยี่ห้อไหนดี ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ 48000 btu แอร์ต่อท่อลม เทรน แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 32000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม โตชิบา แคเรียร์ แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 32000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu ราคา ราคา แอร์ต่อท่อลม 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม 48000 btu แอร์ต่อท่อลมยอร์ค ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ carrier 48000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม เทรน 48000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 42000 btu ราคา แอร์ต่อท่อลม inverter 48000 btu

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©