จำหน่าย&ติดตั้ง แอร์แขวนไดกิ้น

หมวด: CEILING TYPE DAIKIN (ราคาแอร์ รุ่น แขวนใต้ฝ้า ไดกิ้น )      *ปรับปรุงราคาอัพเดต เมื่อวันที่ 28-9-17 : สอบถามราคาเพิ่มเติม : 092 093 5408

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่นเบอร์#5 FHNQ_MSV2S R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง BTU ขนาดห้อง SEER ราคารวมติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ

ราคาโปรโมชั่น

DCA-01 FHNQ13MV2S 14,175 12-19 ตรม. 14.26 31,534 บาท -8,434 บาท 23,100 บาท
DCA-02 FHNQ18MSV2S 17,800 18-24 ตรม. 13.44 39,596 บาท -10,586 บาท 29,010 บาท
DCA-03 FHNQ24MSV2S 24,200 24-32 ตรม. 13.33 51,866 บาท -14,406 บาท 37,460 บาท
DCA-04 FHNQ30MSV2S 30,000 30-40 ตรม. 12.67 61,889 บาท -17,389 บาท 44,500 บาท

*ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น FHNQ_MV2S R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคารวมติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ ราคาโปรโมชั่น
DCA-05 FHNQ24MV2S 24,000 24-32 ตรม. 42,586 บาท -12,806 บาท 34,780 บาท
DCA-06 FHNQ30MV2S1 30,000 30-40 ตรม. 51,253 บาท -15,453 บาท 41,300 บาท
DCA-07 FHNQ36MV2S1 36,000 34-45 ตรม. 57,459 บาท -16,789 บาท 46,670 บาท
DCA-08 FHNQ42MV2S 42,000 42-56 ตรม. 67,196 บาท -20,446 บาท 53,250 บาท
DCA-09 FHNQ48MV2S 48,000 48-64 ตรม. 74,793 บาท -23,303 บาท 58,990 บาท

*ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น INVERTER FHQG_EV2S R-410A ( Inverter Series)  

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคารวมติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ ราคาโปรโมชั่น
DCB-01 FHQG13EV2S-WD 9,200 9-12 ตรม. 21.80 40,308 บาท -11,728 บาท 28,580 บาท
DCB-02 FHQG18EV2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 19.00 51,366 บาท -15,006 บาท 36,360 บาท
DCB-03 FHQG24EV2S-WD 14,400 14-19 ตรม. 20.00 56,895 บาท -16,295 บาท 40,600 บาท
DCB-04 FHQG30EV2S/Y2S-WD 18,090 18-24 ตรม. 18.60 62,531 บาท -17,631 บาท 44,900 บาท
DCB-05 FHQG36EV2S/Y2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 19.30 75,443 บาท -21,293 บาท 54,150 บาท
DCB-06 FHQG38EV2S/Y2S-WD 22,530 23-30 ตรม. 19.10 78,618 บาท -23,498 บาท 55,120 บาท
DCB-07 FHQG42EV2S/Y2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 16.10 88,141 บาท -25,871 บาท 62,270 บาท
DCB-08 FHQG48EV2S/Y2S-WD 24,500 25-33 ตรม. 15.10 98,771 บาท -29,491 บาท

69,280 บาท


 
 

 

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น INVERTER FHQG_EV2S R-410A ( Inverter Series)  

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคารวมติดตั้ง ส่วนลดพิเศษ ราคาโปรโมชั่น
DCB-01 FHQG13EV2S-LD 9,200 9-12 ตรม. 21.80 42,448 บาท -12,538 บาท 29,910 บาท
DCB-02 FHQG18EV2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 19.00 53,506 บาท -15,816 บาท 37,690 บาท
DCB-03 FHQG24EV2S-LD 14,400 14-19 ตรม. 20.00 59,035 บาท -17,105 บาท 41,930 บาท
DCB-04 FHQG30EV2S/Y2S-LD 18,090 18-24 ตรม. 18.60 64,671 บาท -18,431 บาท 46,240 บาท
DCB-05 FHQG36EV2S/Y2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 19.30 77,583 บาท -22,093 บาท 55,490 บาท
DCB-06 FHQG38EV2S/Y2S-LD 22,530 23-30 ตรม. 19.10 80,758 บาท -24,298 บาท 56,460 บาท
DCB-07 FHQG42EV2S/Y2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 16.10 90,281 บาท -26,681 บาท 63,600 บาท
DCB-08 FHQG48EV2S/Y2S-LD 24,500 25-33 ตรม. 15.10 100,911 บาท -30,301 บาท 70,610 บาท

 

 *ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)


 
 

 


 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META KEYWORD : แอร์แขวน ราคา แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์แขวน ราคาถูก แอร์แขวน mitsubishi ราคา แอร์ 36000 btu เบอร์ 5 แอร์แขวนยี่ห้อไหนดี แอร์แขวน 24000 btu ราคา แอร์แขวน daikin แอร์แขวนไดกิ้น แอร์แขวน pantip ราคา แอร์แขวน daikin 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 42000 btu ราคา แอร์แขวน daikin 48000 btu แอร์ ceiling type ยี่ห้อไหนดี ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 42000 btu ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 48000 btu แอร์แขวน แคเรียร์ ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 42000 btu ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 48000 btu แอร์แขวน เทรน แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 12000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 18000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 24000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 32000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 36000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 42000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 48000 btu ราคา แอร์แขวน โตชิบา แคเรียร์ แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 12000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 24000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 18000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 32000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 36000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 42000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 48000 btu ราคา ราคา แอร์แขวน 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 42000 btu ราคา แอร์แขวน 48000 btu แอร์แขวนยอร์ค ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 42000 btu ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 48000 btu ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 42000 btu ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 48000 btu ราคา แอร์แขวน เทรน 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 42000 btu ราคา แอร์แขวน เทรน 48000 btu ราคา แอร์แขวน inverter 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 42000 btu ราคา แอร์แขวน inverter 48000 btu

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©