หมวดสินค้าเครื่องปรับอากาศ แบรนด์ DAIKIN

แอร์บ้าน&แอร์สำนักงาน DAIKIN

หมวดราคาเครื่องปรับอากาศ DAIKIN แบ่งหมวดชนิด Series ดังนี้ 

1.แอร์ ไดกิ้น รุ่น สแมช2  SMASH-II  

FTM_PV2S Series R-32     :  เน้นราคาประหยัด น้ำยาใหม่ R-32  รุ่นธรรมดา (Fixed Speed)

*2.แอร์ ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ รุ่น สบาย  SABUI <NEW 2018!> รุ่นขายดี PROMOTION !!!

FTKQ_SV2S Series R-32   : เน้นประหยัดค่าไฟ  น้ำยาใหม่ R-32 อินเวอร์เตอร์

*3.แอร์ ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ รุ่น ซุปเปอร์สไมล์  SUPER SMILE รุ่นตาอัจฉริยะในราคาสบาย !!!

FTKC_RV2S Series R-32   : เน้นประหยัดค่าไฟสูง  น้ำยาใหม่ R-32 อินเวอร์เตอร์

*4.แอร์ ไดกิ้น รุ่น สมาร์ท  SMART <NEW 2018!>รุ่นประหยัดไฟ TOP5 ค่า SEER ของ กฟผ !!!

FTKM_SV2S Series R-32  : เน้นประหยัดค่าไฟสูงมากกว่า รุ่น Smart 2017 และ super smile น้ำยาใหม่ R-32 อินเวอร์เตอร์ 

5.แอร์ ไดกิ้น รุ่น เอกิระ  EKIRA 

FTKJ_NV2S Series R-32   : เน้นมี ดีไซด์หรู เสียงเงียบมาก ประหยัดค่าไฟสูง น้ำยาใหม่ R-32 อินเวอร์เตอร์ 

6.แอร์ ไดกิ้น รุ่น อุรุซาระ 7  URUSARA 7

FTXZ_NV Series R-32        : เน้นสุขภาพ ปรับลดความชื้นได้ มีระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ เน้นประหยัดค่าไฟสูงมากกว่า รุ่น ekira ,smart&supersmile น้ำยาใหม่ R-32 อินเวอร์เตอร์

 

 

หมวด ราคาแอร์ ไดกิ้น รุ่น สแมช-II Smash-II R-32 ( Daikin Non-Inverter Series) 

Code Model Btu ขนาดห้อง EER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษรวมติดตั้ง
DA-01 FTM09PV2S 9,200 9-12 ตรม. 13.4 19,478 บาท -4,028 บาท 15,450 บาท
DA-02 FTM13PV2S 13,000 13-17 ตรม. 13.2 22,902 บาท -5,302 บาท 17,600 บาท
DA-03 FTM15PV2S 14,400 14-19 ตรม. 14.3 26,540 บาท -5,140 บาท 21,400 บาท
DA-04 FTM18PV2S 18,090 18-24 ตรม. 13.0 32,604 บาท -7,904 บาท 24,700 บาท
DA-05 FTM24PV2S 22,530 23-30 ตรม. 13.0 42,983 บาท -9,533 บาท 33,450 บาท
DA-06 FTM28PV2S 24,500 25-33 ตรม. 12.3 45,230 บาท -10,530 บาท 34,700 บาท


 
 

 

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)


 
 

หมวด ราคาแอร์ไดกิ้น รุ่น  *สบาย Sabui Inverter R-32 ( Daikin Standard-Inverter Series) 

Code Model Btu ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษรวมติดตั้ง
DE-01 FTKQ09SV2S 8,900 9-12 ตรม. 15.66 23,000 บาท -8,300 บาท 14,500 บาท
DE-02 FTKQ13SV2S 11,900 12-16 ตรม. 16.91 25,600 บาท -8,500 บาท 16,900 บาท
DE-03 FTKQ18SV2S 17,100 17-23 ตรม. 15.20 34,000 บาท -9,020 บาท 24,900 บาท


 
 

 

หมายเหตุ *ราคาโปรโมชั่น 2018 ถึง 30เม.ย18 มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)


 
 

 

หมวด ราคาแอร์ ไดกิ้น รุ่น ซุปเปอร์ สไมล์ Super Smile  R-32 ( Daikin Inverter Series)

Code Model Btu ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษรวมติดตั้ง
DฺB-01 FTKC09RV2S 8,500 9-11 ตรม. 20.00 24,507 บาท -5,607 บาท 18,900 บาท
DB-02 FTKC13RV2S 11,900 12-16 ตรม. 19.80 28,680 บาท -6,780 บาท 21,900 บาท
DB-03 FTKC18RV2S 17,700 18-24 ตรม. 20.82 38,061 บาท -9,761 บาท 28,300 บาท
DB-04 FTKC24RV2S 20,500 21-27 ตรม. 19.29 49,617 บาท -10,717 บาท 38,900 บาท
DB-05 FTKC28RV2S 24,200 24-32 ตรม. 19.49 54,004 บาท -11,904 บาท 42,100 บาท


 
 

 

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)


 
 

 

หมวด ราคาแอร์ ไดกิ้น รุ่น  สมาร์ท Smart Inverter R-32 ( Daikin Hi-Inverter Series) 

Code Model Btu ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษรวมติดตั้ง
DC-01 FTKM09NV2S 8,500 9-11 ตรม. 23.76 28,145 บาท -5,245 บาท 22,900 บาท
DC-02 FTKM13NV2S 11,900 12-16 ตรม. 21.81 31,997 บาท -6,397 บาท 25,600 บาท
DC-03 FTKM15NV2S 14,300 14-19 ตรม. 20.44 37,026 บาท -7,826 บาท 29,200 บาท
DC-04 FTKM18NV2S 17,700 18-24 ตรม. 22.75 41,699 บาท -8,999 บาท 32,700 บาท
DC-05 FTKM24NV2S 20,500 21-27 ตรม. 21.43 52,506 บาท -12,106 บาท 40,400 บาท
DC-06 FTKM28NV2S 24,500 24-32 ตรม. 18.90 57,749 บาท -13,449 บาท 44,300 บาท
DC-07 FTKM33NV2S 29000 29-39 ตรม. 18.63 63,385 บาท -14,885 บาท  48,500 บาท


 
 

 

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
2.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
4.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
5.รวมขาแขวนแบบ
Order by: orderby Display:
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM09PV2S /RKM09PV2S 9,200บีทียู เบอร์#5 EER=13.38 (ห้องขนาด9-12 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
19478.00 ฺBaht
15450.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM13PV2S /RKM13PV2S 13,000บีทียู เบอร์#5 EER=13.22 (ห้องขนาด13-17 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
22902.00 ฺBaht
17600.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM15PV2S /RKM15PV2S 14,400บีทียู เบอร์#5 EER=14.31 (ห้องขนาด14-19 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
26540.00 ฺBaht
21400.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM18PV2S /RKM18PV2S 18,090บีทียู เบอร์#5 EER=13.04 (ห้องขนาด18-24 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
32604.00 ฺBaht
24700.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM24PV2S /RKM24PV2S 22,530บีทียู เบอร์#5 EER=13.04 (ห้องขนาด23-30 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
42983.00 ฺBaht
33450.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Smash-II R32 FTM28PV2S /RKM28PV2S 24,500บีทียู เบอร์#5 EER=12.33 (ห้องขนาด25-33 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
45230.00 ฺBaht
34700.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Super Smile R32 FTKC09RV2S /RKC09RV2S Inverter 8,500บีทียู เบอร์#5 EER=20 (ห้องขนาด9-11 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
24507.00 ฺBaht
18900.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Super Smile R32 FTKC12RV2S /RKC12RV2S Inverter 11,900บีทียู เบอร์#5 EER=19.8 (ห้องขนาด12-16 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
28680.00 ฺBaht
21900.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Super Smile R32 FTKC18RV2S /RKC18RV2S Inverter 17,700บีทียู เบอร์#5 EER=20.82 (ห้องขนาด18-24 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
38061.00 ฺBaht
28300.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Super Smile R32 FTKC24RV2S /RKC24RV2S Inverter 20,500บีทียู เบอร์#5 EER=19.29 (ห้องขนาด21-27 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
49617.00 ฺBaht
38900.00 ฺBaht
Buy   Detail
Comments (0)
รุ่น Super Smile R32 FTKC28RV2S /RKC28RV2S Inverter 24,200บีทียู เบอร์#5 EER=19.49 (ห้องขนาด24-32 ตร.ม)*ราคานี้แถมติดตั้งฟรี
54004.00 ฺBaht
42100.00 ฺBaht
Buy   Detail
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©