รายละเอียด อัตราค่าบริการบำรุงรักษารายปี ระบบ vrf

Print
Category: งานบริการบำรุงรักษารายปี ระบบ vrv vrf
Published Date Written by เอแพ็คแอร์ฯ

 

บริษัท เอแพ็ค ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส จำกัด APAC SYSTEM&SERVICE CO.,LTD )

"ขอขอบคุณทุกโครงการที่ไว้วางใจเรา เลือกติดตั้งแอร์ระบบVRV/VRFจากทาง บ.เอแพ็คฯ "
       
 
     
         

เลือกรูปแบบของสัญญาบริการ บำรุงรักษาแอร์ระบบ vrv vrf


บริษัทเอแพ็ค ซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส เรารับล้างแอร์ระบบ vrv ,รับล้างแอร์ระบบ vrf รับทำสัญญาบริการรายปีแอร์ระบบ vrv vrf  งานบริการ ล้างแอร์vrv vrf แบบสัญญารายปีvrv vrf มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบพรีเมี่ยม หรือเรียกใช้บริการล้างแอร์ vrv vrf แบบรายครั้ง ในราคาที่คุณเอื้อมถึง ย่อมเยา ตามจริง สำหรับงานโครงการที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางงานล้างแอร์ vrv vrf ดูแล

1.เเบบมาตรฐาน (Standards) *สนใจประเมินราคาได้ที่  097-196-9840

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาด(ล้างใหญ่) ตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาานพร้อมรายงานการ   ผลการทดสอบในเเต่ละครั้ง

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ จะไม่รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย ที่ต้องซ่อมหรือจัดหาให้ใหม่

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่ ค่าแรง เเละค่าพหนะ 

3. อุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน ทางเราจะจัดหาอุปกรณ์-อะไหล่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกับที่ชำรุด หรือมีคุณภาพเทียบเท่า

4. ชิ้นส่วนอุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนใหม่จะคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของท่าน       เก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ ทางเราจะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุชี้             หัวหน้าและจำนวนคนที่ไปดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบ

6. ทางเรารับประกันการซ่อม เฉพาะจุดที่ทำการซ่อมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ

7. ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน     ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

8.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน , ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2.เเบบพรีเมี่ยม (Premium) *สนใจประเมินราคาได้ที่  097-196-9840

- 4 ครั้ง ในการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ(ล้างย่อย) และ ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาด(ล้างใหญ่) ตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาาน พร้อมออกรายงานการ   ทดสอบในเเต่ละครั้ง

- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอะไหล่

- ฟรีค่าใช้ที่เกิดขึ้นในการบริการ (ยกเว้นค่าเปลี่ยนอะไหล่ เเละค่าล้างระบบเเละอื่นๆ)

 หมายเหตุ :

1.ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน    ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่โดยฟรีค่าแรงเเละค่าพาหนะ

3.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน, ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางเข้าปฎิบัติงาน

จำนวน ครั้งเข้าปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

INDOORS UNIT

 ( ชุดเครื่องภายใน)

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบว์เวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูง และเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

    

OUTDOORS UNIT

(ชุดเครื่องภายนอก)

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

รายงานสรุป

Maintenance Report

มี ไม่มี มี ไม่มี

อัตราค่าบริการสัญญาบริการต่อปี (ปรับราคาใหม่ ลดพิเศษ ส.ค 2020 ถูกลงอีก) 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อชุด) (* 4/2 หมายถึงล้างรวม 4 ครั้ง /ล้างใหญ่ 2 ครั้ง)
ประเภทเครื่องปรับอากาศภายใน vrv vrf  จำนวนชุด  เเบบมาตรฐาน 2/2 (Standards) เเบบพรีเมี่ยม *4/2 (Premium)
เเบบ ติดผนัง   0-10 1,450 บาท 2,050 บาท
11-20 1,400 บาท 2,000 บาท
21-30 1,350 บาท 1,950 บาท
31-40 1,300 บาท 1,900 บาท
41-50 1,250 บาท 1,850 บาท
>50 1,200 บาท 1,800 บาท
เเบบ 4 ทิศทางเเละเเบบเเขวนใต้ฝ้า 0-10 1,850 บาท 3,150 บาท
  11-20  1,800 บาท 2,550 บาท
21-30  1,750 บาท 2,500 บาท
 31-40 1,700 บาท 2,450 บาท
 41-50 1,650 บาท 2,400 บาท
>50 1,600 บาท 2,350 บาท
 แบบ ต่อท่อลม  0-10 2,250 บาท 3,000 บาท
11-20   2,200 บาท 2,950 บาท
21-30  2,150 บาท 2,900 บาท
31-40 2,100 บาท 2,850 บาท
41-50 2,050 บาท 2,800 บาท
>50 2,000 บาท 2,750 บาท
เเบบตู้ตั้งหรือเเพคเกจ  0-10 3,900 บาท 4,650 บาท
11-20  3,850 บาท  4,600 บาท 
>20 3,800 บาท  4,550 บาท 

ชุดคอยล์ร้อน VRV VRF ราคาต่อ 1 ตู้

(มีเฉพาะล้างใหญ่เท่านั้น )

 0-6 1,900 บาท 1,900 บาท
7-12  1,850 บาท  4,600 บาท 
>12 1,800 บาท  4,550 บาท 

 หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว

1.ราคานี้เป็นราคาในกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามระยะทาง

2.ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

meta keywords: รับล้างแอร์ระบบ vrv vrf,ล้างแอร์ vrv,บริการล้างแอร์ vrv vrf,รับทำสัญญาซ่อมบำรุงรายปี ระบบvrv vrf,ราคาล้างแอร์ vrv?,ราคาล้างแอร์ระบบ vrv vrf แพงไหม?,อัตราค่าล้างแอร์ระบบvrv vrf?,รับติดตั้ง-ล้างแอร์ ระบบvrv vrf,บริการล้างแอร์ vrv บริการล้างแอร์ระบบ vrv vrf การล้างแอร์ vrv ยากไหม ?,รับติดตั้งแอร์ระบบ vrv,รับติดตั้งแอร์ vrf,การล้างแอร์ vrv vrf pantip เอแพ็ค ให้บริการล้างแอร์ระบบ vrv vrf,สัญญาบริการแอร์ระบบ vrv vrf,รับล้างแอร์ vrv daikin,รับล้างแอร์ระบบ vrv vrf มิตซู,รับล้างแอร์ vrv vrf toshiba

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©