รายละเอียด อัตราค่าบริการบำรุงรักษารายปี ระบบ vrf

Print
Category: งานบริการบำรุงรักษารายปี ระบบ vrv
Published Date Written by เอแพ็คแอร์ฯ

เลือกรูปแบบของสัญญาบริการ บำรุงรักษาแอร์ระบบ vrv vrf

1.เเบบมาตรฐาน (Standards)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาานพร้อมรายงานการ   ผลการทดสอบในเเต่ละครั้ง

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ จะไม่รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย ที่ต้องซ่อมหรือจัดหาให้ใหม่

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่ ค่าแรง เเละค่าพหนะ 

3. อุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน ทางเราจะจัดหาอุปกรณ์-อะไหล่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกับที่ชำรุด หรือมีคุณภาพเทียบเท่า

4. ชิ้นส่วนอุปกรณ์-อะไหล่ที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนใหม่จะคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของท่าน       เก็บไว้เป็นหลักฐาน

5. ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ ทางเราจะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุชี้             หัวหน้าและจำนวนคนที่ไปดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบ

6. ทางเรารับประกันการซ่อม เฉพาะจุดที่ทำการซ่อมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ

7. ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน     ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

8.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน , ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 2.เเบบพรีเมี่ยม (Premium)

- 4 ครั้งในตรวจสอบการทำงานเเละการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ (3 เดือนต่อครั้ง)

- 2 ครั้งในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละภายนอก (คอยล์ร้อน) ( 6 เดือนครั้ง)

- ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า เเละวัดอุณหภูมิการทำงาาน พร้อมออกรายงานการ   ทดสอบในเเต่ละครั้ง

- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอะไหล่

- ฟรีค่าใช้ที่เกิดขึ้นในการบริการ (ยกเว้นค่าเปลี่ยนอะไหล่ เเละค่าล้างระบบเเละอื่นๆ)

 หมายเหตุ :

1.ทางเราจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากท่านและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้การได้ตามปกติ  และจะรายงาน    ให้ท่านทราบทุกระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของท่านทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของ อุปกรณ์-       อะไหล่โดยฟรีค่าแรงเเละค่าพาหนะ

3.ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้รถเครน, ตั้งนั่งร้าน หรือ FORK LIFT ในการทำงานทางลูกค้า ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางเข้าปฎิบัติงาน

จำนวน ครั้งเข้าปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

INDOORS UNIT

 ( ชุดเครื่องภายใน)

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบว์เวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-1.ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูง และเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-3.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

   

OUTDOORS UNIT

(ชุดเครื่องภายนอก)

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

-1.ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-2.วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-3.วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

รายงานสรุป

Maintenance Report

มี ไม่มี มี ไม่มี

อัตราค่าบริการสัญญาบริการต่อปี

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อชุด)
ประเภทเครื่องปรับอากาศภายใน vrv vrf  จำนวนชุด  เเบบมาตรฐาน (Standards) เเบบพรีเมี่ยม (Premium)
เเบบ ติดผนัง   0-10 2,250 บาท 2,350 บาท
11-30 2,200 บาท 2,300 บาท
31-50 2,150 บาท 2,250 บาท
51-60 2,100 บาท 2,200 บาท
61-100 2,050 บาท 2,150 บาท
>100 1,900 บาท 2,100 บาท
เเบบ 4 ทิศทางเเละเเบบเเขวนใต้ฝ้า 0-10 2ุ,950 บาท 3,150 บาท
  11-30  2,900 บาท 3,100 บาท
31-50  2,850 บาท 3,050 บาท
 51-60 2,800 บาท 3,000 บาท
 61-100 2,750 บาท 2,950 บาท
>100 2,700 บาท 2,900 บาท
 แบบ ต่อท่อลม  0-10 2,600 บาท 3,200 บาท
11-30   2,800 บาท 3,150 บาท
31-50  2,750 บาท 3,100 บาท
51-60 2,700 บาท 3,050 บาท
61-100 2,650 บาท 3,000 บาท
>100 2,600 บาท 2,900 บาท
เเบบตู้ตั้งหรือเเพคเกจ  0-10 4,300 บาท 5,500 บาท
31-50  4,150 บาท  5,300 บาท 
>51 4,100 บาท  5,100 บาท 

 หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว

1.ราคานี้เป็นราคาในกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามระยะทาง

2.ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meta keywords: รับล้างแอร์ระบบ vrv vrf,ล้างแอร์ vrv,บริการล้างแอร์ vrv vrf,รับทำสัญญาซ่อมบำรุงรายปี ระบบvrv vrf,ราคาล้างแอร์ vrv?,ราคาล้างแอร์ระบบ vrv vrf แพงไหม?,อัตราค่าล้างแอร์ระบบvrv vrf?,รับติดตั้ง-ล้างแอร์ ระบบvrv vrf,บริการล้างแอร์ vrv บริการล้างแอร์ระบบ vrv vrf การล้างแอร์ vrv ยากไหม ?,รับติดตั้งแอร์ระบบ vrv,รับติดตั้งแอร์ vrf,การล้างแอร์ vrv vrf pantip เอแพ็ค ให้บริการล้างแอร์ระบบ vrv vrf,สัญญาบริการแอร์ระบบ vrv vrf,รับล้างแอร์ vrv daikin,รับล้างแอร์ระบบ vrv vrf มิตซู,รับล้างแอร์ vrv vrf toshiba

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Saturday the 11th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©