ขาย&ติดตั้ง แอร์ต่อท่อลม ไดกิ้น

 

หมวดแอร์แบบ ต่อท่อลม (Ducted Type)

ราคาแอร์ต่อท่อลม ไดกิ้น/แอร์ไดกิ้นรุ่นต่อท่อลม /แอร์duct daikin/แอร์คอยล์เปลือย ไดกิ้น

 

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมสั้น ไดกิ้น รุ่น  FDBNQ_MV2S R-410A ( รีโมทแบบมีสาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDA-01 FDBNQ13MV2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 32,604 บาท -8,834 บาท 23,770 บาท
DDA-02 FDBNQ18MV2S-WD 18,000 18-24 ตรม. 39,275 บาท -10,465 บาท 28,810 บาท
DDA-03 FDBNQ24MV2S-WD 24,000 24-32 ตรม. 46,944 บาท -12,564 บาท 34,380 บาท
DDA-04 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 64,243 บาท -18,273 บาท 45,970 บาท
DDA-05 FDBNQ33MV2S(Y2S)-WD 33,000 33-44 ตรม. 71,056 บาท -21,346 บาท 49,710 บาท
DDA-06 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 77,476 บาท -22,056 บาท 55,420 บาท
DDA-07 FDBNQ42MV2S-WD 42000 42-56 ตรม. 81,507 บาท -23,387 บาท  58,120 บาท 
DDA-08 FDBNQ48MV2S-WD 48000 48-64 ตรม. 97,059 บาท  -28,849 บาท  68,210 บาท 

 *ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า:      (MV2S=220V/MY2S=380V)

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.* ราคาไม่รวมท่อลมที่ต่อออกจากเครื่อง
2.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
3.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
4.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
5.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
6.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมสั้น ไดกิ้น รุ่น  FDBNQ_MV2S R-410A ( รีโมทแบบไร้สาย)  

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDB-01 FDBNQ13MV2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 34,209 บาท -9,439 บาท 24,770 บาท
DDB-02 FDBNQ18MV2S-LD 18,000 18-24 ตรม. 40,880 บาท -11,070 บาท 29,810 บาท
DDB-03 FDBNQ24MV2S-LD 24,000 24-32 ตรม. 48,549 บาท -13,159 บาท 35,390 บาท
DDB-04 FDBNQ30MV2S(Y2S)-LD 30,000 30-40 ตรม. 65,848 บาท -18,878 บาท 46,970 บาท
DDB-05 FDBNQ33MV2S(Y2S)-LD 33,000 33-44 ตรม. 72,661 บาท -21,951 บาท 50,710 บาท
DDB-06 FDBNQ36MV2S(Y2S)-LD 36,000 36-48 ตรม. 79,081 บาท -22,661 บาท 56,420 บาท
DDB-07 FDBNQ42MV2S-LD 42000 42-56 ตรม. 83,112 บาท -23,982 บาท  59,130 บาท
DDB-08 FDBNQ48MV2S-LD 48000 48-64 ตรม. 98,664 บาท  -29,454 บาท  62,210 บาท

 *ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า (MV2S=220V/MY2S=380V)

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.* ราคาไม่รวมท่อลมที่ต่อออกจากเครื่อง
2.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
3.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
4.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
5.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
6.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FDMNQ_MV2S R-410A( รีโมทแบบมีสาย)

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDC-01 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 64,457 บาท -18,357 บาท 46,100 บาท
DDC-02 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 78,225 บาท -22,275 บาท 55,950 บาท
DDC-03 FDBNQ42MV2S-WD 42,000 42-56 ตรม. 82,684 บาท -23,824 บาท 58,860 บาท
DDC-04 FDBNQ48MV2S-WD 48,000 48-64 ตรม. 98,664 บาท -29,454 บาท 69,210 บาท
DDC-05 FDMNQ55DXY1S-WD 55,000 55-73 ตรม. 115,393 บาท -33,863 บาท 81,530 บาท

 *ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า (MV2S=220V/MY2S=380V)

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.* ราคาไม่รวมท่อลมที่ต่อออกจากเครื่อง
2.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
3.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
4.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
5.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
6.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

หมวด ราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FDMNQ_MV2S R-410A( รีโมทแบบไร้สาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDD-01 FDBNQ30MV2S(Y2S)-WD 30,000 30-40 ตรม. 66,062 บาท -18,952 บาท 47,110 บาท
DDD-02 FDBNQ36MV2S(Y2S)-WD 36,000 36-48 ตรม. 79,937 บาท -22,977 บาท 56,960 บาท
DDD-03 FDBNQ42MV2S-WD 42,000 42-56 ตรม. 84,289 บาท -24,429 บาท 59,860 บาท
DDC-04 FDBNQ48MV2S-WD 48,000 48-64 ตรม. 100,269 บาท -30,059 บาท 70,210 บาท
DDD-05 FDMNQ55DXY1S-WD 55,000 55-73 ตรม. 116,998 บาท -35,468 บาท 81,530 บาท

 

 

หมวดราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FBQ_EV2S R-410A INV.( รีโมทแบบมีสาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDE-01 FBQ13EV2S-WD #5 13,040 13-17 ตรม. 46,728 บาท -14,138 บาท 32,590 บาท
DDE-02 FBQ18EV2S-WD #5 18,010 18-24 ตรม. 56,930 บาท -17,100 บาท 39,830 บาท
DDE-03 FBQ24EV2S-WD #5 24,010 24-32 ตรม. 61,496 บาท -18,026 บาท 43,470 บาท
DDE-04 FBQ30EV2S(Y2S)-WD #5 30,900 31-41 ตรม. 70,663 บาท -20,683 บาท 49,980 บาท
DDE-05 FBQ36EV2S(Y2S)-WD #5 36,170 36-48 ตรม. 94,382 บาท -28,412 บาท 65,970 บาท
DDE-06 FBQ42EV2S-WD #5 42,000 42-56 ตรม. 96,915 บาท -29,175 บาท  67,740 บาท
DDE-07 FBQ48EV2S-WD #5 48,000 48-64 ตรม. 116,105 บาท  -36,005 บาท  80,100 บาท

 

หมวดราคาแอร์ต่อท่อลมระยะปานกลาง ไดกิ้น รุ่น FBQ_EV2S R-410A INV.( รีโมท ไร้สาย) 

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคารวมติดตั้ง*
DDF-01 FBQ13EV2S-WD #5 13,040 13-17 ตรม. 49,617 บาท -15,227 บาท 34,390 บาท
DDF-02 FBQ18EV2S-WD #5 18,010 18-24 ตรม. 59,819 บาท -18,189 บาท 41,630 บาท
DDF-03 FBQ24EV2S-WD #5 24,010 24-32 ตรม. 64,385 บาท -19,115 บาท 45,270 บาท
DDF-04 FBQ30EV2S(Y2S)-WD #5 30,900 31-41 ตรม. 73,552 บาท -21,772 บาท 51,780 บาท
DDF-05 FBQ36EV2S(Y2S)-WD #5 36,170 36-48 ตรม. 97,271 บาท -29,491 บาท 67,780 บาท
DDF-06 FBQ42EV2S-WD #5 42,000 42-56 ตรม. 99,804 บาท -30,254 บาท  69,550 บาท
DDF-07 FBQ48EV2S-WD #5 48,000 48-64 ตรม. 118,994 บาท  -37,094 บาท  81,900 บาท

*ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า (MV2S=220V/MY2S=380V)

หมายเหตุ *มาตรฐานราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1.* ราคาไม่รวมท่อลมที่ต่อออกจากเครื่อง
2.ความยาวท่อน้ำยาแอร์ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 500 บาท/เมตร 
3.รางครอบท่อนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตรต่อชุด  
4.สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 40 บาท/เมตร 
5.รวมชุดเบรคเกอร์ 1 ชุดต่อเครื่อง 
6.รวมขาแขวนแบบสามเหลี่ยม กรณีต้องการใช้ขาแขวนแบบกระเช้า เพิ่ม 800
บาท /ต้องการ Grille ปรับทิศทางระบายลม เพิ่ม 800 บาท(แจ้งก่อนเข้าติดตั้ง)

 


 
 

 

 

 

 

 

meta keywords : รับติดตั้งแอร์ท่อลม,รับติดตั้งแอร์ท่อลมราคาถูก,ราคาแอร์ท่อลม,ราคาแอร์คอยล์เปลือย,แอร์ต่อท่อลม,แอร์ duct type,แอร์ต่อท่อลมยี่ห้อไหนดี? ราคาแอร์ท่อลม ไดกิ้น?,ราคาแอร์ท่อลม daikin ?,ราคาแอร์ต่อท่อลม มิตซูบิชิ แอร์ท่อลม ไดกิ้น ราคา,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม แคเรียร์,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม carrier,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม ยอร์ค,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม YORK,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม TRANE,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม เทรน,ราคาแอร์ท่อลม 18000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 24000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 48000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 60000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 100000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 200000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 300000 btu,ราคาแอร์รุ่นต่อท่อลม เทรน,ราคาแอร์ท่อลม 18000 btu,ราคาแอร์ท่อลม 24000 btu ไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 48000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 60000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 100000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 200000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 300000 btuไดกิ้น daikin,ราคาแอร์ต่อท่อลม 36000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 48000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 60000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 100000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 200000 btu,ราคาแอร์ต่อท่อลม 300000 btu,

 

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©