หมวด ขาย&ติดตั้ง แอร์แขวน

 

 

หมวด:ราคาแอร์แขวน /แอร์แขวนใต้ฝ้า/แอร์ตั้งแขวน (Ceiling Type) 

"แอร์แบบแขวนใต้ฝ้า นิยมใช้กับพื้นที่ประเภท ส่วนกลาง มีการเคลื่อนไหวของคน หรือ แนวชุมชน (Public Area)  หรือสถานที่ที่เป็นแนวโรงงาน ไม่เน้นเรื่องความเงียบและความสวยงาม    มากนัก เช่น  โรงอาหาร (canteen), ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บางยี่ห้ออาจเป็นลักษณะ ตั้งได้แขวนได้ ( ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต )"

 

 ข้อดี      ของแอร์แบบแขวน มีปริมาณลมที่แรง แรงส่งลมไกลกว่าแอร์บ้านทั่วไป การหมุนเวียนอากาศดี เย็นเร็วกว่าแบบแอร์บ้าน มีราคาที่คอนข้างถูกกว่าแอร์ทั่วไป มีขนาดความเย็นให้เลือกหลากหลายและขนาดความเย็นมีสูงสุดถึง 5 ตัน (60,000 บีทียู)

ข้อเสีย  ของแอร์แบบแขวน เสียงลมค่อนข้างดัง ไม่เหมาะกับห้องนอน หรือห้องที่ต้องการความ เงียบ รูปทรงมีความสวยงามน้อยกว่ารุ่น อื่นๆ 

ราคาแอร์รุ่น แขวนใต้ฝ้า #5  DAIKIN

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่นเบอร์#5 FHNQ_MSV2S R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง BTU ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
DCA-01 FHNQ13MV2S   14,175 12-19 ตรม. 14.26 28,034 บาท -10,524 บาท 17,510 บาท
DCA-02 FHNQ18MSV2S 17,800 18-24 ตรม. 13.44 35,096 บาท -13,176 บาท 21,920 บาท
DCA-03 FHNQ24MSV2S 24,200 24-32 ตรม. 13.33 46,866 บาท -17,586 บาท 29,280 บาท
DCA-04 FHNQ30MSV2S 30,000 30-40 ตรม. 12.67 56,389 บาท -21,549 บาท 34,840 บาท

 **ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น FHNQ_MV2S R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
DCA-05 FHNQ24MV2S 24,000 24-32 ตรม. 42,586 บาท -15,986 บาท 26,600 บาท
DCA-06 FHNQ30MV2S1 30,000 30-40 ตรม. 51,253 บาท -19,593 บาท 31,660 บาท
DCA-07 FHNQ36MV2S1 36,000 34-45 ตรม. 57,459 บาท -22,339 บาท 35,120 บาท
DCA-08 FHNQ42MV2S 42,000 42-56 ตรม. 67,196 บาท -26,126 บาท 41,070 บาท
DCA-09 FHNQ48MV2S 48,000 48-64 ตรม. 74,793 บาท -29,083 บาท 45,710 บาท

**ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น INVERTER FHQG_EV2S R-410A ( Inverter Series)  

รหัส รุนเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
DCB-01 FHQG13EV2S-WD 9,200 9-12 ตรม. 21.80 36,808 บาท -13,818 บาท 22,990 บาท
DCB-02 FHQG18EV2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 19.00 17,586 บาท -17,586 บาท 29,280 บาท
DCB-03 FHQG24EV2S-WD 14,400 14-19 ตรม. 20.00 19,485 บาท -19,485 บาท 32,410 บาท
DCB-04 FHQG30EV2S/Y2S-WD 18,090 18-24 ตรม. 18.60 21,791 บาท -21,791 บาท 35,240 บาท
DCB-05 FHQG36EV2S/Y2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 19.30 26,993 บาท -26,993 บาท 42,450 บาท
DCB-06 FHQG38EV2S/Y2S-WD 22,530 23-30 ตรม. 19.10 28,948 บาท -28,048 บาท 44,070 บาท
DCB-07 FHQG42EV2S/Y2S-WD 13,000 13-17 ตรม. 16.10 31,751 บาท -31,751 บาท 49,890 บาท
DCB-08 FHQG48EV2S/Y2S-WD 24,500 25-33 ตรม. 15.10 35,491 บาท -35,491 บาท

55,780 บาท


 
 

**ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

 

 

หมวด ราคาแอร์แขวน ไดกิ้น รุ่น INVERTER FHQG_EV2S R-410A ( Inverter Series)  

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
DCB-01 FHQG13EV2S-LD 9,200 9-12 ตรม. 21.80 38,948 บาท -14,618 บาท 24,330 บาท
DCB-02 FHQG18EV2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 19.00 49,006 บาท -18,396 บาท 30,610 บาท
DCB-03 FHQG24EV2S-LD 14,400 14-19 ตรม. 20.00 54,035 บาท -20,285 บาท 33,750 บาท
DCB-04 FHQG30EV2S/Y2S-LD 18,090 18-24 ตรม. 18.60 59,171 บาท -22,611 บาท 36,560 บาท
DCB-05 FHQG36EV2S/Y2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 19.30 71,583 บาท -27,833 บาท 43,750 บาท
DCB-06 FHQG38EV2S/Y2S-LD 22,530 23-30 ตรม. 19.10 74,258 บาท -28,868 บาท 45,390 บาท
DCB-07 FHQG42EV2S/Y2S-LD 13,000 13-17 ตรม. 16.10 83,781 บาท -32,571 บาท 51,210 บาท
DCB-08 FHQG48EV2S/Y2S-LD 24,500 25-33 ตรม. 15.10 93,411 บาท -36,311 บาท 57,100 บาท


 
 

 

ราคาแอร์รุ่น แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI ELECTRIC MR SLIM

 

หมวด ราคาแอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น FLEXI TYPE R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
MCA-01 MCF-GN13VA   12,624 13-17 ตรม. 24,075 บาท -5,475 บาท 18,600 บาท
MCA-02 MCF-GN18VA 16,378 16-22 ตรม. 30,281 บาท -6,981 บาท 23,300 บาท
MCA-03 MCF-GN24VA 21,154 21-28 ตรม. 36,701 บาท -8,701 บาท 28,000 บาท

 **ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมวด ราคาแอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น PC-P SERIES R-410A ( Non-Inverter Series) 

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
MCB-01 PC-P18KAKL 17,400 17-23 ตรม. 32,240 บาท -5,840 บาท 28,400 บาท
MCB-02 PC-P24KAKL 22,500 23-30 ตรม. 39,590 บาท -6,700 บาท 32,800 บาท
MCB-03 PC-P30KAKL 28,300 28-38 ตรม. 42,907 บาท -7,407 บาท 35,500 บาท
MCB-04 PC-P36KAKL 35,500 36-47 ตรม. 48,257 บาท -8,457 บาท 39,800 บาท
MCB-05 PC-P42KAKL 42,300 42-56 ตรม. 56,282 บาท -9,882 บาท 46,400 บาท

**ราคาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

หมวด ราคาแอร์แขวนมิตซูบิชิ อิเล็คทริค รุ่น INVERTER PCY-SP R-410A ( Inverter Series)  

รหัส รุ่นเครื่อง บีทียู ขนาดห้อง SEER ราคาปกติ ประหยัดได้ ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง
MCC-01 PCY-SP18KAL
18,084 18-24 ตรม. 18.41 37,664 บาท -7,564 บาท 30,100 บาท
MCC-02 PCY-SP24KAL 25,249 25-34 ตรม. 19.33 42,586 บาท -8,586 บาท 34,000 บาท
MCC-03 PCY-SP30KAL 30,026 30-40 ตรม. 18.51 47,401 บาท -9,501 บาท 37,900 บาท
MCC-04 PCY-SP36KAL 36,167 36-48 ตรม. 16.89 56,817 บาท -11,517 บาท 45,300 บาท
MCC-05 PCY-SP42KAL 42,000 42-56 ตรม. 17.00 66,447 บาท -13,547 บาท 52,900 บาท
MCC-06 PCY-SP48KAL 48,000 48-64 ตรม. 15.70 74,044 บาท -15,144 บาท 58,900 บาท


 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META KEYWORD : แอร์แขวน ราคา แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์แขวน ราคาถูก แอร์แขวน mitsubishi ราคา แอร์ 36000 btu เบอร์ 5 แอร์แขวนยี่ห้อไหนดี แอร์แขวน 24000 btu ราคา แอร์แขวน daikin แอร์แขวนไดกิ้น แอร์แขวน pantip ราคา แอร์แขวน daikin 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน daikin 42000 btu ราคา แอร์แขวน daikin 48000 btu แอร์ ceiling type ยี่ห้อไหนดี ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 42000 btu ราคา แอร์แขวน MITSUBISHI 48000 btu แอร์แขวน แคเรียร์ ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 42000 btu ราคา แอร์แขวน แคเรียร์ 48000 btu แอร์แขวน เทรน แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 12000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 18000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 24000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 32000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 36000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 42000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า daikin 48000 btu ราคา แอร์แขวน โตชิบา แคเรียร์ แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 12000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 24000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 18000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 32000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 36000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 42000 btu ราคา แอร์รุ่นแขวนใต้ฝ้า mitsubishi 48000 btu ราคา ราคา แอร์แขวน 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน 42000 btu ราคา แอร์แขวน 48000 btu แอร์แขวนยอร์ค ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 24000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 30000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 36000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 42000 btu ราคา แอร์แขวน ไดกิ้น 48000 btu ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 12000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 18000 btu เบอร์ 5 ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 42000 btu ราคา แอร์แขวน มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 48000 btu ราคา แอร์แขวน เทรน 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน เทรน 42000 btu ราคา แอร์แขวน เทรน 48000 btu ราคา แอร์แขวน inverter 12000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 18000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 24000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 30000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 36000 btu เบอร์ 5ราคา แอร์แขวน inverter 42000 btu ราคา แอร์แขวน inverter 48000 btu

โปรโมชั่น daikin

<โปรโมชั่น วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560> ไดกิ้นขอแนะนำโปรโมชั่นล่าสุด “Daikin Rainy Super Fresh 2017” ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศไดกิ้น พร้อมรับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว...

โปรโมชั่น daikin ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

<โปรโมชั่น วันนี้ – ถึง 31 มกราคม 2561> อากาศดีๆ รับปีใหม่กับโปรโมชั่น เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น เงื่อนไขในการใช้ส่วนลด:• ลูกค้าต้องสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าไปกด...

Tuesday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©