สัญญางานบริการ ล้างแอร์ รายปี ระบบ vrv / vrf โครงการ ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว ( เริ่ม มิ.ย 20 )

"งานล้างแอร์ VRF โครงการ บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด " 

สถานที่        : 88 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

ระบบปรับอากาศ  : #งานล้างแอร์ VRF #งานล้างแอร์แยกส่วน SPLIT TYPE UNIT

แบรนด์        : Mitsubishi Heavy Industries,High Quality Japan Brand

ขนาดความเย็นรวม: 513,400 BTU (42.7 ตันความเย็น) จำนวนชุดภายใน 18 ชุด

เริ่มงานล้างตามสัญญาบริการ : เดือน AUG 2020-AUG 2021

เปิดโครงการ    : ประมาณเดือน ธันวาคม 2563 

ภาพงาน #งานล้างแอร์ระบบ VRV/VRF KXZ Series แบรนด์ #VRF Mitsubishi Heavy Industries

ภาพงานล้างแอร์ระบบ VRV/VRF(ส.ค63)

โครงการ บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด

APAC มาตรฐานงานล้างแอร์ระบบ VRV/VRF สะอาดหมดจด ที่คุณวางใจ

 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 8 WAYS FCRN WIREWIRELESS COVER4 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 
 รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด รับล้างแอร์ระบบ VRV VRF ราคาประหยัด 

Friday the 1st. Design by QualityJoomlaTemplates. Custom text here
Copyright 2012

©